Vanliga besvär

  • Diskbråck
  • L7/S1 syndrom/cauda equina syndrom
Nedsatt funktion i muskler och leder kan visa sig genom att din hund:Kopia_102834
  • Haltar
  • Rör sig asymetriskt/okoordinerat
  • Ovillighet till lek/promenader
  • Svårighet att gå i trappor
  • Svårighet att hoppa in i bilen
  • Svårt att resa sig upp eller lägga sig ner
  • Ogillar att bli klappad över ett visst område
Det är ingen dum idé att undersöka din hund i förebyggande syfte.
Allt för att hålla din hund skadefri.

Tänkt på att det är svårt för din hund att säga till dig att den har ont.

Vanligt är att man blir hemmablind vad gäller sin egen hund,
och inte ser de små avvikelserna som kan finnas i hundens rörelser.