Hur går ett besök till?

Hunden får vänta i bilen eller utanför väntrummet.

Matte/Husse får läsa en tidning i väntrummet tills det är dags, och hämtar sedan in hunden.
När vi träffas första gången får ni berätta om orsaken till besöket.
Det är även viktigt att få reda på tidigare skador/sjukdomar och hur de dagliga aktiviteterna ser ut.

Har hunden undersökts av veterinär är det bra att veta vilken undersökning och behandling som har utförts.
Informera om hunden står under medicinering.
Har hunden röntgats kan det vara värdefullt att ha med bilderna till detta besök.

Undersökningen inleds genom att inspektera hundens hållning och generell rörelseförmåga.
Sedan testas specifik ledrörlighet och muskelspänningsgrad.

När undersökningen är klar diskuterar vi eventuella fel som funnits och
vad jag kan göra för att hjälpa hunden. Eventuellt kan en kompletterande undersökning av veterinär behövas göras.Kvadrat_104653