4Leg Check

_DSC2815-4LC4 Leg Check är en våg för hundar som mäter exakt hur hunden belastar varje ben separat. Vågen sätter en procentuell siffra på hundens korrekta eller felaktiga belastning. Hunden kan sedan följas upp fram tills att den är helt återställd med sin kroppsbalans.

Hundar är experter på att dölja sina svagheter för” flocken” genom att avlasta ett område och i stället belasta ett annat.

Att kompensera fungerar på kort sikt men i ett längre perspektiv kan det få förödande konsekvenser. Ju tidigare vi kan upptäcka en felaktig belastning och vidta åtgärder, ju mindre skadebenägen blir hunden.

 

Exempel på tillfällen när man med fördel använder 4Leg Check:

• Friskvårdskontroller av hundens leder och musklerPanel
• Vid hundrehabilitering
• Friskvårdsträning
•Artros, ledskador
• Ryggproblem
• Ospecifik hälta eller rörelseavvikelse
• Muskelskador
• Ligamentskador
• Senskador
• I samband med Hd/Ed-röntgen
• Neurologiska besvär